Välkommen till Friluftsfrämjandet i Osby

Friluftsfrämjandet är en riksomfattande organisation som har lokal anknytning i de flesta kommuner runtom i landet.

Vårt motto är: Alle mans rätt till ett trivsamt friluftsliv i en ren och frisk miljö.

 • Inom Osby lokalavdelning är vi ca. 170 medlemmar. Verksamheternas grundidé är att vistas ute i skog och mark i alla väder. Vi lär ut om allemansrätten och allemansskyldigheten. Våra barn och ungdomar i de olika grupperna får lära sig att umgås med naturen på ett okonstlat sätt och verksamheterna växlar allt ifrån årstid till vilken åldersgrupp man vänder sig till.

 • Vi har/planerar för verksamheter som Knytte, Mulle, Skogströvare, Frilufsare och TVM. Vi har skidskola vid skidliften när snödjupet är tillräckligt I anslutning till skidbacken har vi en klubbstuga som under sommaren även används som samlingsplats för Mountianbike.

 • Vid Osbysjön intill campingen disponerar vi en stuga med tillhörande strand. Här finns även ett etappmål på Skåneleden med vindskydd för övernattning. Denna vandringsled är vi också uppknutna till genom att vi sköter en etapp inom kommungränsen.

 • Vid Osbysjön har vi våra kanoter som vi använder i vår verksamhet. Vi har även 2 kajaker för lokalavdelningens medlemmar.

  Har du någonting du vill fråga om så skall du inte tveka att vända dig till någon i styrelsen.

  Telefon/Fax Ebbarpsstugan 0479-14365
  Postmottagare Kråkskogsvägen 17, 283 45 Osby
  Epost: info@frilufts-osby.se

  Vägbeskrivning till FF-stugan.
 
Bastubåten Rulle!